Uppsala universitet : Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap : Disputationskalender

Boka disputationsdatum

Boka disputationsdatum

Vänligen välj fakultet där du skall disputera
Faktultet


© 2019. UPPSALA UNIVERSITET, Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap,
Box 256, 751 05 Uppsala> | Webmaster
Senast uppdaterad 2019-03-29


In English